032.7177775

Khu dân cư Ven sông Yên Thị Trấn Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam

– Tên dự án: Khu dân cư Ven sông Yên Thị Trấn Ái Nghĩa Đại Lộc Quảng Nam

– Chủ đầu tư:

– Hạng mục: Thiết kế thi công

– Khởi công: Tháng 8 – Năm 2022

– Địa điểm: Quảng Nam

– Đơn vị thực hiện: Nhà Vườn Quảng Nam

Hình ảnh thi côngXem thêm

Xem tất cả